Stress en burn-out coaching

Kamp je met stress en/of burn-out en wil jij je energie herwinnen? Dankzij onze stress en burn-out coaching vind je de weg naar een evenwichtig leven!

Wat is burn-out?

Burn-out treedt op na een langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op het lichaam. Een langdurige blootstelling aan stress.

Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress- en spanningsklachten toch stug blijven doorgaan. Het is een vorm van extreme uitputting die ontstaat door langdurige overbelasting.

De fundamentele oorzaak van burn-out ligt bijna altijd in een langdurige mismatch tussen de mens enerzijds en anderzijds taken of werk. Naast werk kunnen oorzaken ook liggen in maatschappelijke factoren en privéproblemen.

Ik vergelijk het steeds met een goede vriend (of een wake-upcall) die je op de schouder komt tikken, en je waarschuwt dat je lang niet (meer) naar de stem van je lichaam geluisterd hebt!

Je batterij is leeg, je lichaam begint op verschillende manieren te protesteren en jij weet niet hoe je het moet aanpakken. Als de batterij van je gsm of laptop leeg is weet je nochtans heel goed wat te doen. Inpluggen en opladen!

Zou het dan niet nuttig zijn om in deze fase van je leven, die niet prettig maar wel nuttig lijkt, samen met een stress en burn-out coach op zoek te gaan naar een manier om deze batterij weer op te laden?

Stress- en burnout coach - Myriam Lens - Slim Concept
Stress en burn-out coaching - stress en burn-out coach - Slim Concept te Lier - Overwerk

Wat zijn de oorzaken van burn-out?

Meestal ontstaat een burn-out door een onevenwicht tussen je draagkracht en de draaglast, tussen de energie waarover je beschikt en de energie die je gebruikt voor je werk of andere taken.

De bijhorende langdurig (chronische) stress ontaardt dan in chronische overspanning en dan komt burn-out relatief snel de kop opsteken! Enkele situaties waarin mensen meer energie verbruiken dan ze eigenlijk hebben:

 • Professioneel de lat erg hoog leggen, wat je vaak ziet bij mensen die hoge eisen stellen aan zichzelf.
 • Je werk te goed doen (thuis verder werken, ’s avonds of tijdens het weekend) en meer werk verrichten dan je zou willen.
 • Geen waardering of appreciatie voor je werk krijgen.
 • Een gezinssituatie die heel veel energie vraagt (zorgen voor… zieke of bejaarde ouders)
 • Conflicten op de werkvloer, reorganisaties of veranderingen op het werk.
 • Mensen die zich identificeren met hun job. Het werk is niet iets wat ze doen, maar wie ze zijn.

Wat zijn de symptomen van burn-out?

Er zijn 5 kernsymptomen bij burn-out

 1. Fysische en psychische uitputting.
 2. Geheugen- en concentratieproblemen.
 3. Heftige emotionele reacties.
 4. Mentaal en soms fysiek afstand nemen.
 5. Symptomen van depressie.

Lichamelijke symptomen bij burn-out:

 • Slaapproblemen
 • Lusteloos, geen energie
 • Verminderde weerstand
 • Oorsuizen
 • Spierkrampen
 • Hoofdpijn
 • Maag- en darmproblemen
 • Uitgeput gevoel
 • Huidaandoeningen
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verhoging bloedsuiker

Psychische symptomen bij burn-out:

 • Concentratieproblemen
 • Piekeren
 • Minder zelfvertrouwen
 • Niet meer tot rust komen
 • Prikkelbaar, kort lontje
 • Vergeetachtig
 • Mentaal op, moe, uitgeblust
 • Besluiteloosheid

Emotionele symptomen bij burn-out:

 • Grotere emotionaliteit dan vroeger
 • Pessimisme
 • Achterdochtig
 • Onrust
 • Opgejaagd
 • Grotere onzekerheid
 • Weinig geduld

Enkele gedragsproblemen bij burn-out:

 • Cynisme
 • Minder presteren, meer fouten maken
 • Sociale contacten uit de weg gaan
 • Meer roken, anders ten, meer alcohol of drugs gebruiken.
 • Versuft voor tv hangen, niet met je hoofd aanwezig zijn
 • Te laat komen of eerder weggaan of laat doorwerken
 • Niet tegen drukte kunnen
 • Vermindering creativiteit

Deze symptomen zijn sterk persoonsgebonden en ze kunnen in verschillende gradaties voorkomen. Het kan soms heel verwarrend zijn om de eerste signalen te interpreteren.

Burn-out is een energiestoornis, niet te verwarren met depressie, waar het gaat over een stemmingsstoornis. Ze delen wel een aantal symptomen zoals futloosheid, vermoeidheid en negatieve gedachten, maar treden zeker niet per definitie samen op.

Stress en burn-out coaching - stress en burn-out coach - Slim Concept te Lier - Vermoeid
Stress en burn-out coaching - burnout coach Myriam Lens - Slim Concept Lier

Hoe verloopt een stress en burn-out coaching?

Het is erg belangrijk om van start te gaan met een oriënterend gesprek. Een goede verstandhouding en een veilig, rustig klimaat nodigen immers uit tot openheid, tot een rustgevende vertrouwelijke ‘babbel’.

Nadien wordt er een eerste analyse gemaakt van de stressklachten en stressbronnen. Tijdens een verdere stap bekijken we hoe we je energie kunnen herstellen via je slaap, voeding, beweging, leef- en werkgewoonten.

Je leert ook omgaan met stress en emoties. Ook het versterken van je competenties komt aan bod: zelfvertrouwen, assertiviteit, stressbestendigheid en plannen en organiseren.

Ik help je jezelf weer ontdekken. Omdat je meestal wat van jezelf vervreemdt bij een burn-out. We onderzoeken samen je waarden, je levensmissie, je drijfveren. Je leert wat jou energie geeft, wat jouw drijfveren en talenten zijn.

Het is ook van belang om na te gaan wat de invloed is van je privésituatie en de sociale rollen op je stressbeleving.

In de laatste fase bereiden we je erop voor om steeds actiever te worden en de eerste stappen naar werkervaring te zetten.

Stress en burn-out coaching is begeleiden naar hoe het ook anders kan, oplossingsgericht naar effectieve verandering. Ik help je stappen zetten, en elke stap helpt je vooruit dankzij meer interactie, reflectie en inzicht in jouw situatie.

Een gesprek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en komt op € 50 (incl btw). Samen met je stress en burn-out coach bouw je een toekomstplan op dat zorgt voor een evenwichtig leven.

Waarom kiezen voor stress en burn-out coaching bij Slim Concept?

Bij Slim Concept word je begeleid door een getrainde professional die:

 • passie heeft voor coaching en menselijke ontwikkeling
 • 100% aandacht heeft voor jou
 • je respecteert
 • niet oordeelt
 • zijn/haar mening enkel deelt als erom gevraagd wordt
 • altijd positief en ondersteunend is
 • de juiste vragen stelt die je echt doen nadenken
 • vriendelijk doorvraagt tot de kern van het probleem
 • focus houdt en structuur geeft aan de sessies
 • je stimuleert, motiveert en oplossingen aanreikt
 • beroepsgeheim hanteert

Kortom: wij plaatsen jou, je situatie en je wensen centraal en helpen je om te groeien, te leren en doelen te bereiken. Voorwaarde is wel dat de sessies steeds verlopen in een eerlijke, open en welwillende sfeer.

Dus: Wil je meer uit je leven halen dan je nu doet en ben je op zoek naar verandering, persoonlijke groei en geluk?

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel 0476 54 51 73 of klik hier: