Emoties en hun betekenis - ken jij de 4 basisemoties al - Slim Concept - Life Coaching

Emoties en hun betekenis: ken jij de 4 b’s al?

Emoties en hun betekenis: ken jij de 4 b’s al?

Soms vervloeken we ze en soms zijn ze een zegen, maar emoties hebben al-tijd een betekenis. Dat maakt ze bijzonder waardevol, voor jou en voor mij. Maar je moet je emoties natuurlijk kunnen lezen om ermee aan de slag te gaan!

Ben jij benieuwd naar de oorsprong van emoties en hun betekenis? Dan is deze blogpost voor jou. Hieronder beantwoord ik volgende vragen:

  • Wat zijn emoties?
  • Waar ligt de oorsprong van emoties?
  • Heeft iedereen emoties?
  • Wat zijn de 4 basisemoties en wat is hun betekenis?

Enjoy!

Emoties en hun betekenis: een definitie

Wanneer je op zoek gaat naar een definitie van emoties en de betekenis van emoties dan krijg je wel honderd verschillende definities te lezen.

Eéntje daarvan zegt dat een emotie een plotselinge reactie van ons hele organisme is op een prikkel, die onbewust en automatisch gestuurd wordt en naar buiten gericht is. Een emotie heeft:

  • fysiologische (lichaam),
  • cognitieve (geest)
  • en gedragsgerelateerde componenten (omgeving).

Simpelweg zou je kunnen stellen dat een emotie tot stand komt door een prikkel uit onze omgeving. Op sommige stimuli reageert het onderbewuste automatisch. Dit onderbewuste proces wordt dan weer sterk beïnvloed door onze ervaringen, overtuigingen en herinneringen.

De vier basisemoties (4 b’s) van elk mens zijn angst, verdriet, woede (boosheid) en vreugde (zie hieronder).

De oorsprong van emoties: een barometer om te overleven

De oorsprong van onze emoties (die ons af en toe behoorlijk in de war kunnen brengen) ligt al miljoenen jaren achter ons. De bedoeling was (en is) dat zij ons hielpen met overleven.

Emoties maken ons immers attent op onze behoeften. Ze bepalen ons gedrag en brengen mensen in beweging. Emoties zijn bijna altijd gekleurd en we voelen ze steeds aan als ‘waar’.

Als we verliefd zijn (deel van blijdschap), bijvoorbeeld, dan zal ons lichaam zich voorbereiden op de voortplanting.

Mensen leven in een voortdurende aaneenschakeling van emoties. Mensen die geen emoties hebben, hebben ook geen motivatie meer om iets te doen (vb. iemand met depressie) of zijn soms heel roekeloos.

Heeft iedereen emoties?

Als je om je heen kijkt dan krijg je soms de indruk dat sommige mensen veel emoties hebben en anderen maar weinig. Nochtans heeft iedereen evenveel emoties. Iedereen kan kwaad, blij, verdrietig of boos zijn. Het verschil zit ‘m in wat we met onze emoties doen.

Je kunt je emoties meer of minder ontwikkelen. Zie het als bodybuilding van je ziel in de plaats van je lichaam. Die ontwikkeling wordt al beïnvloed door je opvoeding. Leer je je emoties tonen of verbergen?

Soms gaan mensen hun emoties onderdrukken of negeren. Ze grijpen dan naar pillen, drank, drugs, eten, …..allerlei verslavingen. Uiteindelijk is dit maar een tijdelijke verlichting, het probleem blijft bestaan.

Emoties en hun betekenis - ken jij de 4 basisemoties al - Slim Concept - Life Coaching

 

De 4 basisemoties en hun betekenis

Emoties komen meestal onverwacht. Ze overspoelen je, ze brengen je uit evenwicht, en belemmeren je soms om dingen te doen. We kunnen niet altijd verklaren waarom we zo reageren, maar één ding is zeker: emoties komen ons steeds iets vertellen, emoties hebben betekenis!

Ze zijn van onschatbare waarde, ik noem ze steeds mijn interne GPS, barometer of waarschuwingssysteem. Een emotie wil gevoeld worden. Het is een bewust signaal van het lichaam. Dit signaal stopt pas als het aangekomen en gevoeld wordt.

Luister naar je emoties, leer hun betekenis en leer er bewust mee omgaan. Het komt er daarbij vooral op neer om op een bewuste, verfijnde manier om te gaan met je emoties. We hebben 4 basisemoties, ook wel de 4 b’s: bang, boos, blij en bedroefd.

Bedroefd: functie en betekenis

Functie: het verwerken van verlies en het aangeven van behoefte aan steun. Droefheid is in feite een herstelfase, waarbij we een herstel te boven komen.

Verdriet is een goed teken. Het wil zeggen dat je een rouwproces bezig bent, dat je de draad weer zal opnemen. Je probeert verbinding te maken met het verlorene, op zo’n manier dat afstand nemen mogelijk wordt. Je kan je er best niet tegen verzetten. Het is er, en het is nodig. Probeer droefheid wel niet te koesteren.

Mensen zijn soms heel bang om verdriet toe te laten. Als je verdriet niet uit, kan het een loodzwaar gewicht worden, en veel te zwaar worden voor je lichaam.

Bang (angst): functie en betekenis

Functie: ons in beweging zetten naar veiligheid. Angst verscherpt je aandacht en maakt je alerter. Dankzij angst anticipeer je beter, verscherpt je waarnemingsvermogen en ben je sneller in staat om te reageren als er gevaar is. Wie geen angst kent, gedraagt zich dan weer roekeloos.

De oorzaak van deze emotie is vaak angst voor het onbekende: een examen, sportprestatie, geluiden, verdachten…

Wie te veel angst toelaat verlamt. Als angst er niet mag zijn of onderdrukt wordt, wordt deze meestal groter. We ontwikkelen angst voor onze angst. De angst gaat altijd een uiting vinden, een andere uitweg, waarschijnlijk op een ander vlak in je leven.

Angst vindt altijd inhoud.

Boos: functie en betekenis

Functie: het bewaken van grenzen, het kwetsbare beschermen.

Boosheid geeft de mogelijkheid om je ongenoegen te uiten en je positieve relatie met anderen herstellen, zonder geweld te gebruiken.

Wie te veel opkropt – of als boosheid er niet mag zijn en zich nooit uit – kan agressief en gevaarlijk boos worden. Het kan zich ook omzetten in woede of (zelf)destructief gedrag.

Boosheid wordt best stelselmatig geuit anders gaat het vastzitten in het lichaam en krijg je fysieke klachten.

Boosheid heeft ook als functie het kwetsbare te beschermen en treedt op als er een bepaalde grens wordt overschreden. Het motiveert ons om te handelen.

Blijdschap: functie en betekenis

Functie: energie leveren, zin in het leven geven, uiting geven aan je levenslust.

Door blij te zijn laad je op en ben je beter in staat toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Blijdschap heeft een genezende kracht.

Wat is de betekenis van jouw emoties?

Wil je aan de slag gaan met het (h)erkennen van je eigen emoties? Wil je de betekenis van je emoties achterhalen? Wil je weten wat kan je zelf kunt doen om je behoeften te vervullen? Wat je nodig hebt om te veranderen?

Slim Concept helpt je graag op weg naar verandering en groei door samen met jou de betekenis van je emoties te achterhalen. Vragen of interesse in een persoonlijke coachingsessie? Neem vrijblijvend contact op:

Geen reactie's

Geef een reactie